Ouderen op achterstand op woningmarkt

Ouderen op achterstand op woningmarkt

Ouderen staan op achterstand op de markt van nieuwbouwwoningen. Bij nieuwbouw krijgen levensloopbestendige woningen voor deze doelgroep onvoldoende aandacht. Dit zet een extra rem op de doorstroming en daarmee ruimte …

Wat is een toekomstbestendige ouderenzorg?

Wat is een toekomstbestendige ouderenzorg?

Digitale transformatie Wat betekent de digitale transformatie in de ouderenzorg? Het gaat in ieder geval om nieuwe samenwerkingsvormen, digitalisering van de ondersteunende processen, inzet van zorgtechnologie en nieuwe manieren om …

Toetanchamon

Toetanchamon

Het is honderd jaar geleden dat in Egypte het graf van Toetanchamon is ontdekt. Dat was een bijzonder gebeuren want ze keken in een kamer van meer dan 3500 jaar …

Ecologisch Waardenwerk voor beginners

Ecologisch Waardenwerk voor beginners

Introductie De conditie van de Aarde1 en haar ecologische systemen staat onder grote druk door menselijk handelen dat te veel vernietigt en vervuilt. De Aarde onderwerpt ons aan nieuwe grenzen. …

Het begin van alles : merkwaardig boek

Het begin van alles : merkwaardig boek

Aan het begin van dit jaar, 2022, verscheen er een interessant maar ook merkwaardig boek dat werd aangekondigd als een nieuwe geschiedenis van de mensheid. Het is geschreven door twee …

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat

Onze kleinzoon in België vertelde dat hij op zijn middelbare school voor het vak filosofie de inleiding en het eerste hoofdstuk moest lezen van het boek van Maarten Boudry: Waarom …

Veroudering: hoe erg is ouder worden?

Veroudering: hoe erg is ouder worden?

Door de sterke veroudering van de bevolking in het grootste deel van de wereld is er steeds meer belangstelling over onderzoek naar veroudering. Tevens is er belangstelling (bijvoorbeeld in Silicon …

De slag om Europa

De slag om Europa

Vermoedelijk zijn er weinig mensen in dit land die de wereld mondiaal of vanuit een geopolitieke visie benaderen. Ik schat hoogstens vijf procent van de bevolking. En daarvan lijkt Rob …

Waarom zijn er complottheorieën?

Waarom zijn er complottheorieën?

Over oorzaken en verbanden Correlaties gelden als de waarde van de ene variabele afhangt van de waarde van de andere. Je kunt dan ongeveer raden wat het verband is. Causaliteit …

Ted Kennedy: biografisch proefschrift

Ted Kennedy: biografisch proefschrift

De Amerikaanse schrijver en journalist John Farrell heeft in zijn biografisch onderzoek naar het leven en werk van Ted Kennedy nieuwe bewijzen aan het licht gebracht, waaruit blijkt dat de …

Historische ervaring

Historische ervaring

    Historicus Frank Ankersmit zegt in De sublieme historische ervaring dat taal en ervaring op gespannen voet staan tot elkaar. Laten we ervaring niet opsluiten in de kerkers van …

Wetenschap, product van dode ervaring

Wetenschap, product van dode ervaring

Naast vele persoonlijke ervaringen zijn er ook empirische ervaringen die door onderzoek en herhaling getoetst worden op kennis en bruikbaarheid en kunnen worden overgedragen, doorgegeven. Empirisch of empirie verwijst naar …

Een beroemde voorrede  

Een beroemde voorrede   

Het boek ‘Aldus Sprak Zarathoestra’ van Friedrich Nietzsche uit 1887 begint met een beroemde voorrede waarvan ik onlangs via Peter Venmans een leesbare samenvatting maakte die ik hier graag weergeef. …

Nieuws

Pas op met paddenstoelen

Het is weer paddenstoelentijd. Dat levert niet alleen fraaie beelden op, maar is voor menigeen …