Tijdelijk hoger risico op hartaanval na griep

Een infectie met het influenzavirus (‘griep’) verhoogt tijdelijk het risico op een hartaanval, vooral bij personen zonder een eerdere ziekenhuisopname wegens hartproblemen. Dit blijkt uit een Nederlandse studie onder leiding van het UMC Utrecht onder ruim 23.000 volwassenen die tussen 2008 en 2019 een ernstige influenza-infectie hebben gehad. Om volwassenen zonder eerdere hartproblemen beter te kunnen beschermen tegen een hartaanval na een ernstige influenza-infectie zou onderzocht moeten worden of deze groep baat heeft bij een tijdelijke antistollingsbehandeling.

Het is al langer bekend dat het risico op een hartaanval tijdelijk verhoogd is in de eerste periode na een ernstige acute luchtweginfectie. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat zo’n infectie de bloedstolling ontregelt en zorgt dat er ontstekingsbevorderende moleculen vrijkomen. Hierdoor worden plaques in de vaatwand (‘aderverkalking’) instabiel en raken er stukjes los. Deze veroorzaken zo een verstopping van een kransslagader. Mede hierom ontvangen in Nederland hartpatiënten of mensen met een verhoogd risico op een hartaanval (zoals bij trombose, diabetes of hoge bloeddruk) jaarlijks een uitnodiging voor een vaccinatie tegen influenza, de zogenaamde ‘griepprik’. Zij gebruiken meestal ook antistollingsmiddelen en bloeddrukverlagers om het risico op een hartaanval te verlagen.

Het was niet duidelijk wat het effect van een ernstige influenza-infectie is op het risico op een hartaanval bij volwassenen zónder bekende hartproblemen. Onderzoekers van het UMC Utrecht analyseerden daarom het risico op een hartaanval in een landelijke database onder 23.405 volwassenen van 35 jaar en ouder die in de periode tussen 2008 en 2019 een ernstige influenza-infectie (‘griep’, bevestigd door middel van een laboratoriumtest) hadden opgelopen.

16 keer zo hoog

De studie liet zien dat mensen in de eerste week na een influenza-infectie een zes keer zo hoog risico lopen op een hartaanval (relatief risico 6.16, 95% betrouwbaarheidsinterval 4.11-9.24) Bij volwassenen zonder eerdere ziekenhuisopname voor hartproblemen was het risico op een hartaanval zelfs 16 keer zo hoog, terwijl het risico bij hartpatiënten slechts licht toegenomen was. De onderzoekers verklaren dat doordat hartpatiënten medicijnen gebruiken die het risico op een hartaanval verlagen, zoals antistollingsmiddelen en bloeddrukverlagers.

Naast het toegenomen risico na griep, bleek uit de studie dat het risico op een hartaanval óók verhoogd was na een ernstige infectie met het RS-virus of met andere luchtwegvirussen.

Tijdelijke antistollingsbehandeling

Hoofdonderzoeker Patricia Bruijning-Verhagen, hoogleraar epidemiologie van vaccinaties en infectiebestrijding: “Onze studie is de eerste die overtuigend aantoont dat met name volwassenen zonder bekende hartproblemen na een ernstige influenza-infectie tijdelijk een verhoogd risico hebben op een hartaanval. Om deze groep beter te kunnen beschermen zouden we in een studie moeten onderzoeken of een tijdelijke antistollingsbehandeling bij hen een hartaanval kan voorkomen.”

Patiënten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten krijgen die medicatie standaard. “Onze studie laat zien dat zij beter beschermd zijn. Volwassenen zonder eerdere hartproblemen die een ernstige influenza-infectie doormaken, zouden dus wellicht ook baat hebben bij een tijdelijke antistollingsbehandeling. Daarnaast onderstreept deze studie ook het belang van griepvaccinatie. De gemiddelde leeftijd in ons onderzoek was 74 jaar, terwijl we in Nederland iedereen boven de 60 uitnodigen voor jaarlijkse griepvaccinatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*