Een gebeurtenis

De Corona-pandemie grijpt steeds meer om zich heen en je ziet steeds duidelijker wat de gevolgen  zijn voor de samenleving en voor ieder van ons persoonlijk. Wat dit laatste betreft …

Corona en Felix Culpa

Het Coronavirus heeft de bestaande orde heftig doen wankelen. Veel vanzelfsprekendheden zijn ter discussie gesteld. Ineens bleken programma’s en planningen niets meer waard en was onze gezondheid fragiel en uiterst …

Homo Universalis

Onder deze titel publiceerde Klaas van Egmond, oud hoogleraar milieukunde aan de universiteit Utrecht, in 2019 een boek dat een moreel kompas voor een nieuwe Europese renaissance wil zijn. Het …