Zelfdoding met boodschap voor de samenleving

Ex-kamerlid Frans Jozef van der Heijden en zijn vrouw Gonnie van der Eerden stapten op 21 oktober na een huwelijk van 53 jaar gezamenlijk uit het leven. Uit de overlijdensadvertentie blijkt dat de zelfgekozen dood is verkozen met het oog op een toekomst waarin zij afhankelijk zouden worden van zorg die nauwelijks kwalitatief geleverd wordt. In die zin is de boodschap ook een j’accuse richting het zorgbeleid en vindt plaats op een moment dat de discussie over (zelf)doding bij voltooid leven de media domineert, zo lijkt het.

Uit de tekst:

“De discussie over zelfgekozen levenseinde staat nog steeds in het teken van de vraag of mensen, die menen dat zij hun leven hebben voltooid, dat leven ook mogen beëindigen. Meest voor de hand ligt de vraag of mensen, die menen, dat hun leven in groot lijden en last dreigt te eindigen (o.m. door ernstig aangetaste zorg), dat leven ook mogen beëindigen nu ze nog niet al te zeer lijden en in last voor zichzelf en anderen verkeren. Voor samen afscheid nemen is in de discussie helemaal geen plaats. Alsof – in ons geval 53 jaar – samenleven in voor- en tegenspoed, maar vooral in liefde en geluk dan geen gewicht meer in de schaal legt bij de vraag dat leven ook samen te mogen beëindigen.”

Voltooid leven is een normatief begrip: de mens die dat van mening is, besluit zelf over de voltooiing daarvan.

overlijdensadvertentie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*