Wij maken ons niet druk om die hypotheek

Dat wij ons niet (terecht of onterecht) druk maken blijkt uit een onderzoek van ING:

Aan de woningbezitters is gevraagd hoe ze denken over de toekomst van hun hypotheek. Het blijkt dat ze niet of pas vlak voor het verlopen van de looptijd van de hypotheek in beweging komen. Opvallend is dat hoe ouder men is hoe minder belangrijk men het vindt om na 30 jaar de hypotheek te hebben afgelost. Mensen willen wel graag lage maandlasten houden en in hun eigen woning blijven wonen. Ze vertrouwen er dus op dat een hypotheekverstrekker een nieuwe lening financiert, terwijl ze niet weten of ze tot hun 67e kunnen blijven werken en vaak niet weten wat hun (toekomstige) inkomen is. Wim Flikweert, manager Wonen bij ING: “Het is ook niet erg om de hypotheek niet helemaal af te lossen en woonlasten te houden, maar die woonlasten moeten wel passen bij het (pensioen)inkomen. Als woningbezitters dit tijdig checken komen ze niet voor verassingen te staan.”

Zijn woningbezitters klaar voor de toekomst?

Uit het onderzoek blijkt dat 25% van de woningbezitters niet precies weet wanneer de looptijd van hun hypotheek afloopt en 40% weet niet wanneer de hypotheekrenteaftrek stopt. 35% is niet van plan enige actie te ondernemen vóór het einde van de looptijd van de hypotheek. Ongeveer de helft bouwt vermogen op om af te lossen (binnen of buiten de hypotheek). Buiten de hypotheek gaat het om relatief kleine bedragen van onder de 50.000 euro. 48% gaat er van uit dat de hypotheek wel doorgezet kan worden.

Woningbezitter van 50+ voelt zich comfortabel

Meer dan de helft van de woningbezitters woont al langer dan 20 jaar in zijn woning en is ook van plan daar nog lang te blijven wonen. Een groot deel vindt het acceptabel om maandelijkse woonlasten te houden, net als bij de huur van een woning. Flikweert: “De meeste woningbezitters voelen zich heel comfortabel omdat ze een flinke overwaarde hebben. Ze wonen al lang in hun woning en hun hypotheek is relatief laag. Het is echter wel van belang dat er voldoende inkomen is op het moment dat de hypotheek verlengd moet worden.”

Nog veel onzekerheden vlak voor pensioen

Van de respondenten weet 76% niet zeker of ze (kunnen) blijven werken tot hun 67e levensjaar. 66% weet niet of ze het niveau van huidige inkomen tot hun 67e kunnen behouden. Toch maakt het overgrote deel (87%) zich geen zorgen over de hypotheek. ”Dat is eigenaardig”, aldus Flikweert. “Veel onzekerheden en toch vol vertrouwen. Op tijd in actie komen om te zorgen dat dat ook de hypotheek klaar is voor de toekomst is belangrijk. Door de hypotheek tijdig te verlengen op het moment dat er voldoende inkomen is, houd je zelf grip op je financiële toekomst. De hypotheek moet vervolgens passen bij de volgende levensfase.”

Bron: ING

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*