Werk en werkloosheid: de cijfers

Arbeidsdeelname 60- tot 65-jarigen blijft stijgen

In 2012 was ruim de helft van de 55- tot 65-jarigen aan het werk. Dit komt overeen met 1,1 miljoen personen. De grootste groei van de arbeidsdeelname van ouderen deed zich voor vanaf 2006, toen de regelingen om eerder te stoppen met werken versoberd werden. De arbeidsdeelname van de 55- tot 60-jarigen is na 2009 minder sterk gegroeid. De arbeidsdeelname van de 60- tot 65-jarigen nam in 2012 echter onverminderd toe, ondanks de verslechterde situatie op de arbeidsmarkt. In 2012 was de arbeidsdeelname van 60- tot 65-jarigen ruim 38 procent.

Toename aandeel werkloze ouderen

In 2012 waren er 143 duizend ouderen van 55 tot 65 jaar die geen werk voor twaalf uur of meer per week hadden, maar dat wel zouden willen. Dit waren er 21 duizend meer dan een jaar eerder. Zij vormen het onbenut arbeidsaanbod onder ouderen. Het gaat om 6,6 procent van de 55- tot 65-jarigen, een verdubbeling ten opzichte van 2002. Zij horen bovendien vaker tot de werkloze beroepsbevolking: op korte termijn beschikbaar en actief op zoek naar werk. In 2012 gold de helft van de ouderen die werk wilden hebben als werkloos. Tien jaar geleden was dat nog een derde.

 

Lees alle gegevens na bij het CBS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*