Wereldwijd steeds minder gelovigen

Geloof in God neemt juist toe bij het ouder worden

Het geloof in God neemt wereldwijd langzaam af. Dit staat is het onderzoeksrapport “Belief About God Across Time and Countries” dat de Universiteit van Chicago onlangs publiceerde.

In totaal werden er dertig landen onderzocht. De onderzoekers vergeleken de uitkomsten van een aantal eerdere onderzoeken die zijn gedaan in 1991, 1998 and 2008. De onderzoekers stelden vragen om vast te stellen in welke mate men in God gelooft, variërend van atheïst tot een zeer sterk geloof in God.

Uit het onderzoek blijkt dat er een groot verschil bestaat tussen landen. Atheïsme is het sterkst vertegenwoordigd in Noordwest Europa, met name in Scandinavië, maar ook landen van de voormalige Sovjet Unie (behalve Polen).

In voormalig Oost-Duitsland zegt 59 procent van de bevolking nooit in God te hebben geloofd. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten zegt slechts 4 procent van de bevolking nooit in God te hebben geloofd.

Op de Filippijnen is het geloof in God het grootst: 94 procent van de bevolking is gelovig. In voormalig Oost-Duitsland geloven de minste mensen in God, slechts 13 procent. In de Verenigde Staten gelooft 81 procent van de bevolking in God.

Ouderen geloven vaker
Het geloof in God neemt toe naarmate mensen ouder worden. Van de ouderen vanaf 68 jaar gelooft 43 procent dat God bestaat, vergeleken met 23 procent van de jongeren tot 27 jaar. Volgens de onderzoekers heeft dit te maken doordat mensen dichter bij de dood komen.

Bron: UChicagoNews

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*