Waarden-Werk: nieuw tijdschrift voor de denkers onder ons

De hoofdredacteur, Harry Kunneman, verwoordt het idee van het nieuwe tijdschrift WaardenWerk als volgt:

Met de titel Waardenwerk richten wij de schijnwerper op de relatie tussen waarden en werk, vanuit de overtuiging dat die relatie in onze tijd van groot belang is. Er is werk nodig om inhoud te geven aan onze eigen bestaansethiek; er is werk nodig om morele waarden op het niveau van alledaagse praktijken levend te houden; en tenslotte is waarden-werk bijzonder hard nodig op het niveau van organiseren en besturen. Dit werken aan waarden willen wij in dit tijdschrift op alle drie deze niveaus onderzoeken en bevorderen, met het oog op de grote uitdagingen van onze tijd.

Met het oog daarop stellen wij ons voor om de komende jaren drie soorten bijdragen te werven en te publiceren. De eerste categorie zal bestaan uit filosofische, maatschappijtheoretische en levensbeschouwelijke bijdragen over actuele maatschappelijke vragen en ontwikkelingen en daarmee verbonden ethische en morele vragen.

WaardenWerk verschijnt in boekformaat. Het tijdschrift valt niet alleen in de bus: abonnees krijgen toegang tot een website om alles ook na te kunnen lezen en te doorzoeken.

Informatie: WaardenWerk

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*