Verjongingsmedicijn aan de horizon

Nieuwe chemische cocktails zullen in de toekomst het verouderingsproces niet alleen tegen gaan, maar zelfs een verjonging in gang zetten. Dat is in zekere zin veelbelovend nieuws voor ons als individu want de ooit door science fictionschrijvers beloofde onsterfelijkheid komt in het verschiet.  Het is slecht nieuws – niet alleen voor de producenten van huidcosmetica, maar ook voor de wereld vermoedelijk. Als dit gaat lukken blijven we zitten met goddelijke lichamen op een nog verder overbevolkte wereld. Het vraagstuk van de klimaatverandering komt daarmee in een heel ander daglicht te staan.  Maar voor de korte(re) termijn kunnen deze chemische cocktails ook van invloed zijn op het tegengaan van hele nare aandoeningen zoals psoriasis, ALS of FTD om eens wat te noemen.

Voor de lezers die alvast thuis willen experimenteren met de bedoelde cocktails: hier staat het recept:

Om NCC-stabiele cellen te genereren, gebruikten we FugeneHD (Promega, E2311) voor transfectie van pLVX-EF1alpha-2xGFP:NES-IRES-2xRFP:NLS (addgene, #71396), psPAX2 (addgene, #12260) en pMD2.G (addgene, #12259) in 293FT-cellen volgens de verstrekte instructies. Het 293FT-celmedium werd twee en vier dagen na transfectie verzameld en door een filter van 0,45 micron gefiltreerd. Om transductie te vergemakkelijken, werd het verzamelde medium gecombineerd in een buis, geconcentreerd met behulp van de Lenti-X ™ -concentrator (Takara Bio, # 631231) en toegevoegd aan menselijk fibroblastmedium met polybreen in een concentratie van 5 μg / ml. Na 24 uur werd het medium vervangen door vers medium. Na ongeveer een week werd een subset van fibroblasten waargenomen die stabiele expressie van mCherry en GFP vertoonden, en NCC-positieve cellen werden gesorteerd met behulp van het BD FACSAria-systeem.

Voor het klonen van de pLVX-UbC-rtTA-hOSK-Neo-vector werden de Ngn2:2A:EGFP- en PuroR-cassettes op pLVX-UbC-rtTA-Ngn2:2A:EGFP (addgene, #127288) verwisseld met de hOCT4:2A: hSOX2:2A:hKLF4- en NeoR-cassettes, respectievelijk. NCC-fibroblasten werden getransduceerd met hOSK-lentivirus met behulp van dezelfde procedure als eerder vermeld om stabiele hOSK-expressie te bereiken. Twee dagen na lentivirale transductie werden de cellen gekweekt in DMEM aangevuld met 15% Tet-vrije FBS, 1% P/S, 0,1 mM β-ME en 200 μg/ml G418. Om hOSK-expressie te induceren, werden senescente fibroblasten gedurende bepaalde perioden behandeld met doxycycline (2 μg / ml).

Duidelijke zaak en gemakkelijker kunnen we het niet maken!

Bron: Aging-us

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*