Vanaf 1 oktober vrijstelling schenkbelasting naar een ton

 

 

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de vrijstelling schenkbelasting verhoogd van € 51.407 naar € 100.000. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld. In genoemde periode vervalt ook de eis dat eenmalig verhoogde schenkingen alleen van ouders mogen komen. Ook de leeftijdsgrens voor de ontvanger vervalt tijdelijk. Eventueel eerder genoten verhoogde vrijstellingen van ouder aan kind komen in mindering op deze verhoogde vrijstelling.

De staatssecretaris heeft in een besluit alvast voor schenkingen die worden gedaan in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 aangegeven dat de schenkingsvrijstelling kan worden toegepast. In het besluit is ook opgenomen dat de voorwaarden van toepassing zijn die al gelden voor de bestaande hoge vrijstelling in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld. Het besluit bevat ook een goedkeuring voor eenmalig verhoogde schenkingen (maximaal € 51.407 in 2013) die zijn gedaan na 28 oktober 2012 en tot 1 oktober 2013 van ouders aan kinderen, met de leeftijd van 18 tot 40 jaar, mits deze schenking is gedaan onder de voorwaarde dat de restschuld wordt afgelost.
Voor deze categorie schenkingen heeft het besluit dus terugwerkende kracht. Zonder deze goedkeuring was het niet mogelijk om de schenkingsvrijstelling ook te gebruiken voor de aflossing van een restschuld aangezien dit geen ‘eigenwoningschuld’ is. Het gaat hierbij alleen om restschulden die zijn ontstaan op of na 29 oktober 2012 (dus alleen restschulden waarover tijdelijk renteaftrek mogelijk is). Het besluit betreft alleen de periode tot eind 2013. Voor deze schenking in 2014 zal het Belastingplan 2014 eerst door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen.

 

Bron: Eigen huis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*