Thuiswerken vooral bij oudere werknemers populair

Werknemers werken steeds meer uren thuis. Maar dat thuiswerken is niet evenredig verdeeld over de generaties. Thuiswerken blijkt vooral bij oudere werknemers populair te zijn en het verschil tussen de generaties neemt toe. Dat blijkt uit de ICT-Barometer van Ernst & Young onder 600 managers en professionals in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Ruim vier op de tien organisaties, bovengemiddeld vaak in de sector dienstverlening, hebben Het Nieuwe Werken – het plaats- en tijdonafhankelijk werken met gebruik van mobiele technologie – ingevoerd of zijn er mee bezig. Bijna de helft van alle werknemers werkt (gedeeltelijk) vanuit huis en dat aantal is al jaren stabiel. Wel steeg het gemiddelde aantal thuiswerkuren met zo’n 30%: van 10 in 2009 naar 13 in 2011. In alle sectoren stijgt het aantal thuisgewerkte uren, behalve bij de overheid.
Jongeren willen niet thuiswerken
Onder jonge werknemers is thuiswerken veel minder populair dan onder hun oudere collega’s. Zo neemt de animo voor thuiswerken bij jongeren af terwijl die onder ouderen juist toeneemt. Roel Drost, senior manager bij Ernst & Young zegt daarover:”Kennelijk voelen jonge werknemers uit carrièreoverwegingen sterk de behoefte om in hun bedrijf letterlijk in beeld te blijven. Dat gevoel wordt in economisch onzekere tijden nog eens extra aangewakkerd.”
Toch wint duurzaam werken terrein en energie besparende ICT maatregelen (zogenoemde groene ICT), zoals zuiniger software, virtueel werken en minder papier gebruik, zitten flink in de lift. Groene ICT geldt inmiddels voor een kwart van de organisaties als belangrijk aandachtspunt, met name vanwege kostenbesparingen en vanuit de ambitie om verantwoord te ondernemen. Daarmee lijken zowel duurzaamheid als groene ICT nu echt door te breken terwijl de animo voor deze onderwerpen in 2010 in vergelijking met een jaar eerder nauwelijks enige groei vertoonde. De jonge generaties happen nog steeds niet toe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*