Ouderenzorg in regeerakkoord : het moet beter

Patiëntenfederatie NPCF, seniorenorganisatie ANBO, beroepsvereniging V&VN en Buurtzorg Nederland presenteerden op 20 november  in een gezamenlijke visie hoe de ouderenzorg beter kan worden geregeld. Om te voorkomen dat ouderen tussen de wal en het schip vallen, moeten er forse aanpassingen worden gedaan in het kabinetsbeleid. De organisaties stellen vast dat ouderen als gevolg van de kabinetsmaatregelen onvoldoende ondersteund worden in het zelfstandig wonen, terwijl tegelijk de toegang tot verpleeghuizen wordt beperkt.

Kabinetsplannen dragen niet bij aan eigen doelstelling
Volgens het kabinet is bezuinigen op ouderenzorg onvermijdelijk. In het regeerakkoord staat dat ouderen zo lang mogelijk thuis moeten blijven wonen. De organisaties vinden dat een goede doelstelling, maar zien dat er vooral maatregelen worden getroffen die haaks staan op deze doelstelling en waardoor de ouderenzorg slechter en duurder wordt.

 

Ouderen in het nauw
De belangrijkste oorzaak daarvoor is het harde onderscheid dat in het regeerakkoord wordt gemaakt tussen verpleging en verzorging. Daardoor mist de aansluiting tussen de verpleegkundige, de verzorgende en de huishoudelijk hulp. Het gevolg is dat de kwaliteit van zorg onder druk te komt staan, problemen te laat worden gesignaleerd en er onnodige kosten zullen worden gemaakt . Tevens is het voor de vier organisaties een punt van grote zorg dat gemeenten onvoldoende worden gestimuleerd om een passend woningaanbod voor ouderen te regelen. Het regeerakkoord spreekt van grote beleidsvrijheid van gemeenten. Dat zou beperkt moeten worden om grote verschillen tussen gemeenten te voorkomen. Daarbij horen eisen te worden gesteld aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg die gemeenten bieden.

 

[Bron: NPCF }

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*