Oude topografische kaarten in te zien

Het kadaster heeft een mooie website gepresenteerd waarop ingezoomd kan worden op topografische kaarten van Nederland. Aan de linkerkant kunt u een jaartal kiezen en in het zoekvak de naam van uw gemeente, dorp of stad. Daarmee krijgt u zicht op hoe het vroeger was.

Kijk op Toporeis

 

 

De website meldt verder:

Over 200 jaar topografie

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster.

Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. Een resultaat om trots op te zijn: 200 jaar topografische kaarten van topniveau. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit en sinds kort bieden we zelfs een topografische kaart aan in 3D.

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!

 
Veelgestelde vragen

Vraag: in welke browser kan ik de app het beste bekijken?

Het wordt aanbevolen om de meest recente versie van uw browser te gebruiken. De app werkt het beste in Google Chrome en Mozilla Firefox.

Vraag: kaarten uit de beginperiode liggen verschoven ten opzichte van de moderne topografie, hoe kan dat?

De absolute ligging van de Kraijenhoff-kaart en de Postroutekaart verschillen onderling en ten opzichte van de overige kaarten sterk. Deze verschillen kunnen oplopen tot 15 km. Dit heeft te maken met de zeer eenvoudige projectie die is toegepast bij de oorspronkelijke vervaardiging van de kaarten. Daarbij is er geen sprake van een constante schaal. Bij de digitale inpassing van de kaarten is de schaal wel verbeterd. Echter de vervorming van het kaartbeeld is niet goed te corrigeren. Deze vervorming is vooral ontstaan doordat de parallellen recht zijn getekend, terwijl ze gekromd horen te zijn. De nadruk bij het beschikbaar maken van de Kraijenhoff-kaarten heeft gelegen op een goede onderlinge aansluiting, niet op het oplossen van de vervorming.

Vraag: welke kaarten zie ik in deze app?

Voor de collectie van kaarten in deze app zijn meerdere historische kaartschalen gebruikt. De collectie beslaat de periode 1815-2015 en bevat meerdere edities van de volgende kaartseries:

  • Kleinschalig: Postroutekaart 1810, Algemene Kaart Nederland en Gemeentekaart
  • Semi-kleinschalig: Kraijenhoffkaart
  • Mid-schalig: Topografische Militaire Kaart, RD050 (1:50.000)
  • Grootschalig: Bonnebladen en RD025 (1:25.000)

Vraag: op welke schaal zijn de kaarten zichtbaar en welke kaartprojectie is gebruikt?

De kaarten zijn opgebouwd uit meerdere kaartschalen en tonen gegevens conform het Nederlands tiling schema op de schalen 1:12.288.000 (level 0) t/m 1:6.000 (level 11). De gebruikte kaartprojectie is het Rijksdriehoekstelsel.

Vraag: waarom zie ik soms geen verschil in het kaartbeeld wanneer ik wissel tussen jaren?

De kaart van een specifiek jaar laat de historische topografische data zien die tot op dat jaar beschikbaar waren. Met name voor de kaarten in de jaren 1800-1900 kan dit betekenen dat er gedurende meerdere jaren geen verschil in de kaart waarneembaar is. Dit komt omdat er voor die gebieden dan geen nieuwe kaarten zijn gemaakt. De kaart bij een jaartal toont altijd de meest recente gegevens voor het gekozen jaartal.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*