Oproep 60+ vrouwen: Draag bij aan het Witboek

Begonnen onder JP. Balkende worden ouderen ervan beticht het geld van jongeren op te maken, teveel te kosten, te rijk te zijn en de zorgkosten teveel te belasten. Deze belasting zou de oorzaak zijn, dat jongeren het in de toekomst slechter zullen hebben. Laatst meende iemand in een televisieprogramma te moeten stellen, dat ouderen hun spaargeld maar moeten gebruiken om al hun zorgkosten zelf te gaan betalen. Het stoort mij ongelooflijk dat deze hetze steeds ernstiger vormen aanneemt en jongeren tot een onterecht slachtofferschap maant.

In gesprekken met vrouwen van boven de zestig, werd mij duidelijk wat zij ingezet hebben om dit land na de oorlog te helpen vormen tot wat het geworden is. Buiten bijvoorbeeld de d’Acona’s en de Kroesen van dit land, die het geluk hadden in een milieu geboren te worden waar financiën geen enkel beletsel vormden om meisjes te laten studeren en hun carrière op te bouwen, hebben de meeste vrouwen die kansen zelf moeten creëren en hard moeten zwoegen om dit alles te bereiken. Omdat er geen geld was voor een studie moesten zij al vroeg gaan werken, soms al op hun 14e. Wilde je iets bereiken, dan werd het studeren in de avond en werken overdag, gecombineerd met het draaiend houden van een huishouden, het opvoeden van de kinderen en ervoor zorgen dat deze kinderen wel alle mogelijkheden kregen. In veel gevallen bleek ook, dat de vrouwen deze prestatie hebben geleverd zonder partner.

In de jaren na de oorlog werd er van een vrouw verwacht dat zij trouwde, kinderen kreeg en alle zorg rond de man geregeld werd. Als hij het maar naar zijn zin had, was het goed. Wat die vrouwen zelf wilden, kwam niet ter sprake. In de gesprekken bleek, dat veel vrouwen gescheiden zijn, alleen verder zijn gegaan met de kinderen en hun weg al combinerend en verdelend, gezocht en gevonden hebben. Zij ontwikkelden zich en zorgden dat hun kinderen een bijdrage gingen leveren aan de samenleving.

Het lijkt mij enorm belangrijk om kennis te nemen van de verhalen van deze vrouwen en van wat er allemaal kwam kijken bij het zoeken naar hun weg ( werk/studie/verwerking/veroordeling/tegenwerking etc.) en het opvoeden van de kinderen. Deze verhalen zou ik in een witboek willen bundelen. Het wordt mijnsinziens tijd, dat ouderen laten weten wat het gekost heeft om daar te komen waar de samenleving nu is en dat niemand van hen dit cadeau heeft gekregen, maar dat zij alleen na grote inspanning zover zijn gekomen.

Wij roepen vrouwen boven de 60 op om  hun ervaringen en verhalen met ons te delen?

 

U kunt uw verhaal mailen naar onderstaand e-mailadres.

ristacommunicatie@hetnet.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*