MKB-ers maken zich niet druk om pensioen

MKB-ondernemers kijken bij hun inkomen na pensionering  niet alleen naar het verwachte pensioeninkomen, maar naar hun totale vermogen. Naast de opbouw van een pensioen verwachten veel MKB-ondernemers ook te kunnen beschikken over de waardeontwikkeling van de eigen woning en het overig financieel vermogen. Bijna tweederde van de MKB-ondernemers denken hierdoor voldoende financiële armslag te hebben om op hun oude dag met pensioen te kunnen gaan.

De leeftijd van 65 jaar zien ondernemers niet meer vanzelfsprekend als de pensioengerechtigde leeftijd. Ongeveer een op de vijf (20%) van de MKB-ondernemers denkt op een leeftijd onder de 65 jaar te stoppen met werken. Bijna een kwart van de MKB-ondernemers (22%) denkt pas op een leeftijd van 68 jaar of ouder te stoppen met werken.

 

Bron: [Kennissite MKB]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*