Melanoom: eigen afweercellen blijken effectief

De eigen afweercellen van een patiënt, in het lab vermenigvuldigd tot een leger van vele miljarden afweercellen, kunnen succesvol worden ingezet als levend geneesmiddel tegen uitgezaaid melanoom, een agressieve vorm van huidkanker. Bij de helft van de patiënten slonken of verdwenen de uitzaaiingen.

Dit noemen we de TIL-therapie. Zie onderstaand een video-uitleg:

Bij bijna de helft (49%) van de patiënten met uitgezaaid melanoom die de TIL-therapie kregen, werden de uitzaaiingen kleiner en bij 20% verdwenen deze zelfs volledig. Dit gold ook voor patiënten die al een andere behandeling hadden ondergaan voorafgaand aan deelname aan de studie. Deze percentages waren beduidend hoger dan bij de patiënten in de studie die de standaard immuuntherapie kregen (ipilimumab). Daarbij werden de uitzaaiingen bij 21% van de patiënten kleiner, en verdween de ziekte volledig bij 7%.

Progressievrije overleving na zes maanden is 53%

De zogeheten progressievrije overleving, dat wil zeggen het percentage van de patiënten dat na een gespecificeerde tijdperiode geen progressie van ziekte vertoont, was bij de TIL-therapie na zes maanden 53%. Bij de controlebehandeling met ipilimumab was dat 21%.
Bij een mediane vervolgduur van alle patiënten van 33 maanden, was de zogeheten mediane progressievrije overleving van patiënten die de TIL-therapie hadden gekregen significant beter (7 maanden) dan die van patiënten behandeld met ipilimumab (3 maanden)

TIL-therapie en bijwerkingen

De TIL-therapie zelf, die eenmalig is, is een pittige behandeling. Alle patiënten die TIL-therapie hebben in meer of mindere mate bijwerkingen ervaren, evenals 96% van de patiënten die met ipilimumab zijn behandeld. De bijwerkingen van de TIL-therapie worden niet zozeer veroorzaakt door de T-cellen zelf, als wel door de voorbehandeling met chemotherapie die nodig is om ruimte te maken voor de miljarden T-cellen, en door de snel opeenvolgende nabehandelingen met de groeifactor interleukine-2, die zorgt voor een snelle groei van de T-cellen. Daarvan kunnen patiënten hoge koorts en koude rillingen krijgen.

 

Bron: AVL- ziekenhuis

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*