Meer ontmoetingsruimten in woonvormen voor 55-plussers: regeling biedt financiële stimulans

De vraag naar woonvormen voor 55-plussers verandert de komende jaren. Steeds meer ouderen willen geclusterd wonen: in elkaars nabijheid én met een fijne plek om elkaar te ontmoeten. Dit is handig als bewoners in de toekomst minder mobiel worden. De Rijksoverheid wil deze manier van wonen mogelijk maken voor meer mensen. Daarom geeft de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting een financiële bijdrage bij de bouw van een ontmoetingsruimte in of bij woonvormen voor ouderen. De regeling is op 30 november gepubliceerd in de Staatscourant, samen met het mandaatbesluit.

Wat kunt u met de regeling?

De regeling subsidieert de bouw van een ontmoetingsruimte in zowel nieuw als bestaand vastgoed. Woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen en burgerinitiatieven kunnen een aanvraag voor een bijdrage doen. Het aanvraagloket gaat op 10 januari 2022 open bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*