Levenseindepil: to be or not to be

Pills. Tablets. Capsule. Heap of pills. Medical background. ClosOuderen die niet terminaal ziek zijn, maar wel vinden dat ze een voltooid leven hebben voorzien van een levenseindepil; dat is een nieuwe pilot die de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil opzetten. Deze groep ouderen komt op dit moment niet in aanmerking voor euthanasie.De Unie KBO vindt de levenseindepil een schraal antwoord op een complex zingevingsprobleem.

“De verhalen die wij te horen krijgen over gebrek aan zorg of soms zuinige zorg maakt ons heel bezorgd over dit soort ontwikkelingen”, reageert KBO-directeur Manon Vanderkaa op het pleidooi voor een pilot met de levenseindepil. “Er valt nog een wereld te winnen als we de zorg aan ouderen in de laatste levensfase verbeteren. Ouderen moeten erop kunnen vertrouwen dat ze goed verzorgd worden”, aldus Manon Vanderkaa.

De doodswens van ouderen ontstaat vaak door verschillende aspecten. Naast de medische aandoeningen is er het gevoel van eenzaamheid bij ouderen gecombineerd met het gevoel niet meer nuttig of welkom te zijn. Niet alle ouderen met een doodswens willen werkelijk ‘uit het leven geholpen worden’, maar willen wél dat hun verhaal wordt gehoord. De KBO pleit dan ook voor écht luisteren naar ouderen.

Passende zorg

Ouderen moeten erop kunnen vertrouwen dat zij goed verzorgd worden én dat er goed naar hen wordt geluisterd door artsen en verzorgenden. Bijvoorbeeld wanneer zij aangeven af te willen zien van verdere behandelingen. Gesprekken hierover zijn van wezenlijk belang en kunnen angst en eenzaamheid wegnemen. Geestelijke zorg speelt hierbij ook een belangrijke rol. Juist deze zorg biedt uitzicht en troost in situaties die als uitzichtloos worden ervaren. Manon Vanderkaa: “We willen nogmaals benadrukken hoe belangrijk spirituele zorg voor ouderen in de laatste levensfase kan zijn”. De KBO ontkent niet dat ouderen het leven meer dan beu kunnen zijn en dat dit een probleem is. De bond voelt echter grote weerstand als een levenseindepil hierop het schrale antwoord is van de samenleving.

Bron: KBO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*