Kun je ook een speech houden over de Nederlandse identiteit?

 

De tekst die Obama hield voor de Amerikanen na zijn herverkiezing, zouden we nooit
accepteren als het tegen ons gezegd werd. Te gezwollen, te grote woorden. Maar we vonden
het wel mooi.
Er wordt telkens gezegd dat het goed zou zijn als onze politici zich ook eens tot ons zouden
richten met een inspirerend verhaal over onszelf, over wat voor ons belangrijk is. Om ons met
elkaar verbonden te voelen, wat hard nodig is in deze barre tijden.
Zouden de hier volgende punten passen in zo’n speech?

Klein maar sterk

Toen de Nederlanden zich vormden uit 12 -, en later uit de 7 provincies, was de vrijheid van
godsdienst de voornaamste reden om zich te verzetten tegen de Spaanse overheerser. We
wilden geen verplichting om katholiek te zijn, maar ook niet de verplichting om protestant
te zijn. Het ging om de keuzevrijheid. Deze historische achtergrond maakt ons tolerant ten
opzichte van verschillende overtuigingen. Dat betekent helaas niet dat we altijd weten hoe we
om moeten gaan met intolerantie.

De strijd tegen het water en tegen vreemde overheersers hebben ons pragmatisch gemaakt.
De noodzaak om samen te werken was en is geboden: tussen rijk en arm, links en rechts,
gelovig en ongelovig. Ook als handelsnatie moesten we pragmatisch zijn.
Dwang, commando’s en dwingende keurslijven verdragen we slecht, maar we willen ons best
uit de naad werken voor opdrachtgevers die ons als gelijken behandelen.
We zijn in de nabijheid van beroemde personen niet onder de indruk, en dat wordt soms
gezien als hoogmoed. Maar het is niets anders dan de zelfverzekerdheid van mensen die weten
dat we allen in principe gelijkwaardig zijn.

Hoogdravendheid en grote woorden geloven we niet, maar we waarderen een eerlijk en
welgemeend standpunt. We hebben een hekel aan grote verschillen, we vinden protserige
rijkdom niet prettig maar een situatie waarin mensen geen dak boven hun hoofd hebben of
niets te eten hebben, ook niet.

We willen een samenleving waarin de mensen een beetje aardig zijn voor elkaar, vriendelijk,
behulpzaam als het nodig is. Als onze privacy maar behouden blijft.
We hebben geen dromen of verre idealen die we willen bereiken, maar we willen onszelf zijn.
Klein maar eigenwijs. Je kunt ook zeggen, klein maar zelfverzekerd.
Samenwerking met andere landen vinden we vanzelfsprekend, maar opgeslokt te worden door
een groter geheel, dat is niet bepaald aantrekkelijk. Zo is onze geschiedenis niet.
‘Ik zal handhaven’, en dat doen we samen, als Nederlanders. Dat is op zichzelf een prima
ideaal.

Liebje Hoekendijk, Bussum
(035-6910173)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*