Koemelk is goed voor kalfjes, niet voor ons.

Huisarts Jan Landman in een recente blog op GZNDHDSZRG

Koemelk is goed voor kalfjes, niet voor mensen. Het is volstrekt onnatuurlijk dat de ene zoogdiersoort de melk drinkt van de andere. Zoals het ook onnatuurlijk is dat een mens na de zuigelingperiode nog (moeder)melk drinkt. De meerderheid van de wereldbevolking verdraagt geen melk door gebrek aan het enzym lactase (lactose-intolerantie). Daarnaast is de meest voorkomende voedingsallergie bij kinderen die voor koemelk. Volstrekt normaal en natuurlijk. Maar volgens het Voedingscentrum is het belangrijk bij koemelkallergie consultatiebureau of huisarts te raadplegen. En wie geen zuivel eet of drinkt dient naar een dietist of arts te gaan voor een persoonlijk voedingsadvies. Wat een onzin en gewichtigdoenerij. Mijn eigen zoontje, 11 jaar, heeft nog nooit koemelk gedronken en neemt heel soms een yoghurtje of wat kaas, verder geen zuivel. Hollands welvaren. Al in 2005 werd in een grote studie gepubliceerd dat zuivelinname bij kinderen niet leidde tot steviger botten. Andere studies toonden hetzelfde aan voor vrouwen na de overgang, maar dat hebben ze bij het Voedingscentrum kennelijk niet gelezen. En in landen waar nauwelijks of geen zuivel gegeten of gedronken wordt – India, Japan – komt botontkalking niet vaker voor dan in Nederland. Er valt nog een heleboel te schrijven over zuivel, en vooral over melk, met name over de gezondheidsrisico’s die eraan verbonden zijn. Maar daarvoor ontbreekt hier de ruimte, op mijn website zal ik er binnenkort verder op ingaan.

We kunnen in ieder geval constateren dat Nederland een omvangrijke, economisch belangrijke zuivelindustrie heeft, en dat die zuivel onder meer door de adviezen van het Voedingscentrum aangeprezen wordt. Veel toonaangevende publicaties concluderen echter dat zuivel voor de botten nutteloos is en dat consumptie van melk en kaas (niet yoghurt!) tot hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker kan leiden. Het drinken van melk na de zuigelingenperiode is onnatuurlijk en ongezond. Het is de vraag of deze grootschalige productie van ongezonde voedingsmiddelen de aanslag op milieu en dierenwelzijn rechtvaardigt.

Jan Otto Landman is sinds 1998 werkzaam als huisarts in Spanje. Zijn praktijk wordt gekenmerkt door een zeer gevarieerd patiëntenbestand.

 

Lees hier de hele tekst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*