Klusjes kunnen het risico op dementie verlagen

Deelname aan bepaalde fysieke en mentaal stimulerende activiteiten kan beschermend zijn tegen dementie, suggereert nieuw onderzoek.

In een groot prospectief cohortonderzoek hadden personen die regelmatig zware lichamelijke inspanning deden een 35% minder risico op dementie, degenen die consequent huishoudelijke taken deden, hadden een 21% lager risico, en degenen die aangaven dagelijks vrienden en familie te zien, hadden een 15% lager risico op dementie. risico vergeleken met deelnemers die zich het minst aan deze activiteitenpatronen hielden.

Bovendien werden de beschermende effecten van deze activiteiten gevonden bij deelnemers met en zonder genetisch risico op dementie.

“Door vaker deel te nemen aan gezonde fysieke en mentale activiteiten, kunnen mensen hun risico op dementie verminderen, ongeacht hun erfelijke genetische gevoeligheid”, mede-onderzoeker Huan Song, MD, PhD, hoogleraar epidemiologie, West China Biomedical Big Data Center, West China Hospital, Sichuan University, vertelde Medscape Medical News.

De bevindingen werden op 27 juli online gepubliceerd in Neurology.

Grote prospectieve studie

De analyse omvatte 501.376 deelnemers van de UK Biobank, een lopend prospectief cohortonderzoek dat in de jaren 2006-2010 proefpersonen van 40 tot 69 jaar rekruteerde uit Engeland, Schotland en Wales. De gemiddelde leeftijd bij rekrutering was 56,53 jaar en 54,4% was vrouw.

Onderzoekers verzamelden informatie over sociodemografische gegevens, leefstijlfactoren en medische en gezondheidsproblemen. Ze hadden toegang tot gegevens over medische diagnoses en overlevingsstatus van verknoopte nationale gezondheidsregisters.

De informatie over fysieke activiteit is afkomstig van de zelfgerapporteerde International Physical Activity Questionnaire. Categorieën omvatten huishoudelijke activiteiten of vrijetijdsbesteding, zoals inspannende sporten, andere oefeningen, wandelen voor het plezier en traplopen. Individuen rapporteerden of ze deelnamen aan deze activiteiten en zo ja, de frequentie en duur.

Andere categorieën van fysieke activiteit omvatten werkgerelateerde activiteiten, zoals staan ​​of lopen op het werk of zware handenarbeid, en vervoer – te voet, met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer.

Geestelijke activiteiten waren gerelateerd aan sociale contacten, zoals vrienden en familie bezoeken, naar een kroeg of sociale club gaan en deelnemen aan religieuze of andere groepsactiviteiten; elektronische apparaten gebruiken, zoals televisie kijken, computerspelletjes spelen en contacten bellen op een mobiele telefoon; en intelligentie.

Naast het overwegen van hoge correlatie en interacties tussen meerdere activiteitsmodi, gebruikten onderzoekers hoofdcomponentenanalyse om verschillende gedragspatronen te identificeren die als significante hoofdcomponenten (pc’s) werden gepresenteerd.

Ze berekenden de pc-score, waarbij hogere scores een grotere naleving van het specifieke patroon aangeven. Ze categoriseerden ook pc-scores in lage, gemiddelde en hoge groepen.

Diagnostische codes werden gebruikt om gevallen van dementie te identificeren. Tijdens een gemiddelde follow-up van 10,66 jaar waren er 5185 gevallen van dementie, waaronder 803 van vasculaire dementie , 1561 van de ziekte van Alzheimer en 2697 van andere vormen van dementie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*