Geest en lichaam zijn één

‘De hersenwetenschap probeert niet om iedere verantwoordelijkheid van het individu voor zijn daden onderuit te halen. Oppervlakkig gezien lijkt het misschien alsof de hersenwetenschap stelt dat iemand niet ‘zelf’ verantwoordelijk is maar zijn brein. Dat is natuurlijk onzin, want dat brein, dat is hijzelf. Die twee als gescheiden zien gaat uit van een dualistisch standpunt waarin geest en lichaam twee aparte entiteiten zijn. De hersenwetenschap probeert juist te laten zien dat lichaam en geest verschillende manifestaties zijn van hetzelfde ding. Brein en geest zijn identiek. De bevindingen over hoe die geest werkt laten zien dat ons mensbeeld een nogal overtrokken idee heeft over de invloed van ratio en bewustzijn op ons gedrag. Daarom hoeven we de rechtspraak nog niet af te schaffen. Een verschuiving van retributie naar utilitarisme is voldoende.’

[bron]Victor Lamme, in: De vrije wil bestaat niet

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*