Feuilleton De pornografische verleiding (14)

 

 

Het ondenkbare

Pierre Courage

             

Geen macht zo angstaanjagend als die over je eigen begeerte.

Willem Jan Otten

 

Vrije seks is een ideaal dat zich in het gewone leven van mensen niet zonder slag of stoot laat realiseren. Vaak moet een sprong in het diepe worden genomen na het overwinnen van talrijke aarzelingen over het onwenselijke, onmogelijke, absurde, ondenkbare van de verleidelijke gedachten die zich, vaak via de onvermijdelijke lichamelijke opwinding, onontkoombaar opdringen aan een naar seks smachtende geest. In het Nederlandse taalgebied heeft de schrijver Heere Heeresma deze psychologische kant van de seks op een veelal ironische en vaak geroemde wijze belicht.

Brutal athletic woman pumping up muscles with dumbbells

 

Jan Worm voelde zich ineens warm worden. Ook voelde hij dondersgoed dat het niet deugde wat hij nu deed. Dit jonge leven was aan hem toevertrouwd door de ouders. Een meisje in haar groei. Maar verdomme, het kind was al behoorlijk tot wasdom gekomme! Hij kon het niet laten en zijn blik ging verder omhoog. De al behoorlijk geprononceerde, zeer forse heupen bolden in het broekje ter weerszijden. En daar was het slanke middeltje al. Door het zich uitrekken was het bloesje uit het broekje geschoten en Jan Worm zag een leuk lief naakt naveltje. En daarboven, alsjeblieft! Het kind droeg geen bustehouder en de volle borsten stonden gespannen. Doordat ze overvloedig transpireerde was haar bloesje vochtig en doorzichtig geworden. De stof zat tegen de bollen geplakt en hij zàg gewoon de heerlijke tieten waarin de tepels fel naar voren priemden.

Jan Worm schrok. Hij werd bevreesd voor wat hij voelde. In zijn broek begon zich iets op te richten. Dat mocht niet! Dat was pure slechtheid en zonde! Maar hij kon er niets aan doen. Dat trillende, onder de halter haast bezwijkende figuurtje, wekte ineens en op vreselijke wijze zijn lust op.

bigstock--153579767

 

De ongelijke verhoudingen tussen leraar en leerling op school zijn een dankbaar onderwerp voor de pornograaf. De voor de liefde noodzakelijke vormen van gelijkheid, waarover Casanova spreekt, zijn hier duidelijk afwezig, waardoor de door de intieme omgang opgewekte seksuele lusten extra opwindend zijn. In de geciteerde passage is het een in de gymzaal surveillerende leraar die valt voor de charme van een leerlinge. De leraar loodst zijn prooi naar een hoek van de gymzaal om op de brug oefeningen te doen.

 

‘Suzanne,’ begon hij zijn aanwijzingen. ‘Druk je eens tussen beide stokken omhoog.’ Suzanne deed wat haar gevraagd was. ‘Zo, meneer Worm?’

‘Zet nu je voeten op de stokken.’

Suzanne zwaaide even heen en weer en stond nu met voeten en gestrekte armen op de stokken

‘En probeer nu eens een hoepel te maken, meisje.’

Suzanne begon eerst haar voeten zo dicht mogelijk bij haar handen te brengen en drukte haar buikje omhoog. Bliksemsnel keek hij. Verdomd, het kind droeg geen slip! Door een van de pijpjes van haar gebloemde broekje gluurde hij naar binnen. Hij zag vaag iets kroezen. Iets zwarts en krullends. Ze was al behoorlijk behaard daar! Zijn piel drukte tegen zijn gulp. Hij voelde dat hij zijn zelfbeheersing ging verliezen. Dat er iets vreselijks zou gebeuren. Het mocht niet! Het kon niet!

 

Het kijken en het voelen hebben in deze passage hun werking gedaan. De geilheid is gewekt en het ondenkbare voor de leraar om seks te willen hebben met deze leerlinge, om door te gaan op de ingeslagen verboden weg dringt zich met kracht op. Eerst wordt nog snel gekeken of de kust veilig is.

 

‘Goed zo!’ wist hij met geknepen stem uit te brengen. ‘Blijf nog even zo!’ Hij liep om en kwam ook tussen de brug staan. Hij legde, na eerst zorgvuldig te hebben rond gekeken om te zien of iemand hen zag, zijn hand op de meisjesdijen. Hij stond nu tussen de benen van Suzanne. ‘Laat je benen maar spannen!’ zei hij schor en Suzanne drukte haar heupen nog meer naar omhoog. Hij voelde de gladde bovenbenen van het kind. Langzaam gleden zijn handen naar omhoog terwijl hij door de wijde pijpjes naar binnen kon kijken. ‘Wacht, ik zal je helpen!’ Waar haalde hij de moed vandaan? Hij wist het niet. Hij dreigde zichzelf te verliezen. Duizelingen bevingen hem. Hij zag dat donkere geheimzinnige haar en trachtte ook haar geslacht in de kijker te krijgen. Maar het kruis van haar broekje was kennelijk te strak. Zijn handen gleden tot in de liezen van het kind, toen greep hij haar van onderen en drukte de stevige billen omhoog. ‘Gaat ‘t zo beter, Suzanne?’

‘Oh ja, meneer!’hijgde het kind.

 

Sexy Erotic Lady Model

 

 

Als de leraar steeds verder gaat in zijn zogenaamde fysieke ondersteuning van de gymnastische oefeningen van de leerling, komt hij tot de ontdekking dat deze minder onschuldig is dan ze aanvankelijk leek te zijn.

 

Hij wilde terug maar kon niet. Hij moest er mee doorgaan. Hij spiedde om zich heen. Niemand had hem in de gaten. Voorzichtig gleden zijn handen verder en waren tenslotte tot halverwege haar kontje. Zou hij? En meteen naderden zijn vingertoppen elkaar in het broekje en verdwenen toen in de zachte bilspleet. Hij kwam een stap dichterbij. Haar kruis was nu geen tien centimeter meer van zijn borst verwijderd. Hij had er zich tegenop willen duwen terwijl zijn handen onderwijl weer naar boven gleden… nog verder… nog verder. En toen voelde hij de veerkrachtige meisjesbuik. Suzanne sloeg ineens haar ogen op en keek hem aan. Bliksemsnel had hij zijn handen weg willen halen, wat lachen en net doen alsof hij van niets wist, maar ze was hem voor.

‘Oh meneer! U zit in mijn haartjes!’ Ze lachte hem zachtjes toe. Ze had fluisterend gesproken. Iemand die een geheim met hem deelde. En ze vond het kennelijk niet erg! Hij voelde zich vermetel worden.

‘Ja… Oh, wat kroes je daar, Suzanne!’ Zijn vingers woelden nu in het jonge dons.

‘Als je er maar de krul niet uithaalt,’ zei ze.

Hij schrok. Ze tutoyeerde hem. Hij, de onderwijzer! Die kleine meisjes waren al vroeg krengetjes. Van nu af aan zou ze hem desnoods kunnen chanteren. Hij wist het met verschrikkelijke zekerheid dat deze vijf minuten met het meisje hem aan haar hadden overgeleverd. En niemand beter dan Suzanne die dit wist en er zeker gebruik van zou maken.

 

Young passionate lovers lie

Angst voor ontdekking bepaalt het verdere verloop van dit verhaal, dat uiteraard slecht afloopt, niet alleen voor de leraar maar ook voor de leerlinge. Leraar en leerlinge hebben uiteindelijk seks, in het schoolgebouw uiteraard, echter niet in de openheid van de gymzaal waar de onhandige leraar zijn avances begon, maar in de beslotenheid van het leslokaal na afloop van de lessen op initiatief van de geraffineerde leerlinge. De leraar weet zich geen raad met de nieuw verworven seksuele vrijheden en vooral met de dreiging van de leerlinge om hun geheim openbaar te maken. Als hij zijn verhaal aan een vreemde vertelt, word de druk nog verder opgevoerd doordat deze vreemde hem dwingt om Suzanne thuis samen op te zoeken en doordat Suzanne deze man seksueel interessanter vindt dat hem zelf. Als de vreemde en Suzanne de leraar tenslotte dwingen zijn eigen verloofde erbij te halen en als vervolgens zijn verloofde ook al bezwijkt voor de seksuele avances van de vreemde, is het hek van de dam en schiet onze held de andere deelnemers dood met een pistool dat hij in de tussentijd op de zwarte markt heeft gekocht voor het geval hij echt in de problemen zou kunnen komen. De verboden seks zaait aldus dood en verderfenis.

 

foto 6 (1)

 

 

 

Pierre Courage, De pornografische verleiding, 2008, p. 95-99.

www.erotiekenpornografie.nl

 

 

 

 

http://www.50pluswereld.nl/category/vrij-tijd-reizen/boeken-vrij-tijd-reizen-2/literatuur-pornografie/

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*