Chronisch zieken stichting opgeheven

In 1991 installeerde de staatssecretaris van WVC de Nationale Commissie Chronisch Zieken. Veel chronische aandoeningen zijn niet direct zichtbaar voor de buitenwereld en hebben vaak een wisselend verloop met perioden waarin de aandoening minder of juist meer hinder veroorzaakt. Dit leidt vaak tot onbegrip en niet adequate zorg. De commissie moest het chronisch-ziekenbeleid een vaste plaats geven op de politieke agenda. In 1999 is de commissie, zoals gepland na twee zittingstermijnen opgeheven. Met een subsidie van de commissie is in 1997 de eerste Week Chronisch Zieken georganiseerd die zich vooral concentreerde op de kwaliteit van de zorg. Het initiatief vond veel weerklank en werd breed gedragen. In 1998 is een zelfstandige stichting Week van de Chronisch Zieken opgericht. De initiatiefnemers waren de rechtsvoorgangers van vier landelijke organisaties te weten: de koepel van patiƫntenorganisaties CG-Raad, de vereniging van mantelzorgers Mezzo, de kenniscentra Vilans-Movisie, en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN. De stichting had en heeft vooraanstaande bestuursleden zoals oud-staatssecretaris Hans Simons, Andree van Es en Joan Leemhuis-Stout. Het initiatief is breed ondersteund door veel prominenten zoals Ria Bremer, Lucille Werner, Hans Wiegel, Aart-Jan de Geus, Hans Hoogervorst, Bernard Wientjes, Agnes Jongerius en Theo Langejan.

In de eerste jaren vond een jaarlijkse schrijfwedstrijd plaats: De pen als lotgenoot. Veel chronisch zieken – jong en oud- zetten hun lotgevallen op papier en De pen als lotgenoot bood hen een platform dat wereldkundig te maken. Een aantal van deze winnende inzendingen zijn nog terug te vinden op de Pen als lotgenoot-website. De laatste jaren zette de stichting meer op de organisatie van de Week voor Chronisch Zieken, waarin aandacht werd gevraagd voor de positie van de chronisch zieken.

Nu het doek gevallen is voor de stichting, zijn enkele informatieve teksten op deze site geplaatst, zoals de tips voor thuisrevalidatie.

 

 

Zie : http://www.50pluswereld.nl/thuisrevalidatie-tips/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*