Burgemeesters worden gek

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, 124 meer dan een jaar geleden en ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. Het CBS verwacht in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan 4 duizend eeuwelingen zijn. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Normaal is het zo dat als een inwoner 100 jaar wordt, de burgemeester met een bloemetje langs komt, maar daar lijkt in de toekomst een eind aan te moeten komen omdat de burgervader dan meer tijd kwijt is aan huisbezoeken, zeker na 2020.

Het aantal tachtigers en negentigers is de afgelopen twintig jaar ook toegenomen, maar wel minder snel dan het aantal honderdplussers. Tussen 1997 en 2017 nam het aantal tachtigers met 52 procent toe tot ruim 642 duizend, het aantal negentigers steeg met 90 procent tot bijna 112 duizend. De stijging hangt samen met de almaar dalende sterftekansen en een gestage toename van de geboorten vanaf halverwege de 19e eeuw tot ver in de 20e eeuw. Vanaf 2020 zal het aantal honderdplussers naar verwachting sneller stijgen. Dit laatste hangt samen met een kleine babyboom kort na de Eerste Wereldoorlog.

Ouderen overlijden het meest in de winter
In de winterperiode is het aantal sterfgevallen doorgaans hoger, met name bij tachtigplussers. Omdat deze groep ouderen groeit, overlijden er ook meer mensen, vooral in de winter. Het aantal sterfgevallen is mede hierdoor gedurende het jaar meer gaan schommelen. Het beste plan hiervoor is om te gaan overwinteren in Griekenland waar de mensen het oudst worden.

Lees het na op CBS

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*