BewaarNotities 1

‘Waarom ging de lamp uit? De lamp ging uit omdat ik haar wilde beschermen tegen de wind. Daarom ging de lamp uit.’
Rabindranath Tagore, Verhalen en gedichten

‘Hier zie je, moet je zo hard lopen als je kunt om op dezelfde plaats te blijven. Als je ergens anders naar toe wilt, moet je minstens tweemaal zo hard lopen.’
uit: Alice in Wonderland

‘Ik zit op de berg en kijk in het dal der plichten. Dat is dor en er is geen water; het dal is zonder bloemen en bomen. Er lopen veel mensen door elkaar. De meesten zijn wanstaltig en verwelkt en kijken voortdurend naar de grond. Enkelen kijken nu en dan op en dan schreeuwen zij. Na enige tijd sterven zij allen. Toch zie ik niet dat hun aantal vermindert. Het dal ziet er steeds eender uit. Verdienen zij beter?
Ik rek mij uit en kijk op langs mijn armen naar de blauwe lucht. Ik sta in het dal op een pleintje met zwarte sintels, bij een kleine stapel afbraakplanken en een onbruikbare wasketel. En ik kijk en zie mezelf zitten, daar boven, en ik jank als een hond in de nacht.’
Nescio, Boven het dal

‘Het is zo generaal. Ik moet van voren af aan beginnen, velen van ons. Helemaal van voren af aan. Met nee zeggen komt men er niet. Leven kan men slechts als men minstens eenmaal per jaar ja kan zeggen. Ik voel me net als iemand die met pijl en boog is opgegroeid en nu plotseling ontdekt dat de vijanden ijzeren harnassen aan hebben. Hij moet terug, naar huis, om nieuwe wapens te smeden, heel andere. Hij sluit zich op tot hij klaar is en dan gaat hij er weer op uit. Ik moet helemaal van voren af aan beginnen. De God die ik had is gestorven en de nieuwe is nog niet op de troon gestegen. Ik weet niet eens hoe hij eruit zal zien. Ik denk alleen dat men een man moet zijn om hem in het gezicht te kunnen zien. En daarvoor moet men me tijd laten. Voor God moet altijd tijd zijn op deze wereld En als de oude overste roept: ‘tempo mijne heren’, mag dat voor hem misschien juist zijn omdat hij waarschijnlijk goed staat met zijn God en denkt dat de anderen dat ook doen, maar als er een bij is die niet goed met hem staat, dan heeft de overste voor hem geen gelijk en mag hij van hem geen tempo verlangen. Bij het marcheren van een compagnie moet waarschijnlijk alles tempo zijn, maar bij het zoeken van God bestaat er helemaal geen tempo.’
‘Denken te veel, Orla.’
‘Nee generaal. Ik probeer alleen in te halen wat ik in mijn leven te weinig gedacht heb. We hebben allemaal te weinig gedacht.’
Ernst Wichert, Het simpele leven

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*