ANBO: Rommelige overgang ziekenhuis naar thuis gevaarlijk

Over de overgang van verblijf in een ziekenhuis naar het verblijf thuis is recent een Inspectierapport verschenen en heeft ANBO de Kamerleden een brief verzonden. Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Uit het rapport blijkt dat de overdracht van een patiënt uit het ziekenhuis terug naar thuis er vaak rommelig aan toe gaat. Dat kan behoorlijk gevaarlijk zijn, bijvoorbeeld omdat de overdracht van het medicijngebruik niet goed is afgestemd. Als een bepaald medicijn in de thuissituatie ineens niet meer wordt ingenomen, kan dat zelfs levensbedreigend zijn.” Uit ANBO-onderzoek blijkt dat één derde van de senioren die meer dan twee medicijnen gebruikt wel eens vergeet die in te nemen. “De minister moet de overdracht dus goed in de protocollen opnemen.”

Mantelzorger en transferverpleegkundige
“Uit het rapport blijkt dat de positie van mantelzorgers vaak onduidelijk is bij een overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie,” vervolgt Den Haan. “ANBO vindt het belangrijk dat een mantelzorger zich richt op de praktische ondersteuning van een patiënt. Dan moet die niet ook nog op medicatiegebruik en patiëntgegevens moeten letten. Daar zou de transferverpleegkundige op moeten toezien.” Transferverpleegkundigen weten nog niet altijd precies waar ze terecht moeten om de overdracht goed te regelen. De gemeente heeft in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bijvoorbeeld ook een rol in de ondersteuning thuis. “Daarom vindt ANBO dat transferverpleegkundigen daarover bijgeschoold moeten worden.”

Beschutte woonvormen
Senioren worden ouder en blijven ook steeds vaker –en langer- zelfstandig wonen. Enkel senioren die zware zorg nodig hebben, kunnen nog bij een verpleeghuis terecht. Den Haan: “Dat betekent dat er een groep kwetsbare ouderen is, die er niet ernstig genoeg aan toe is voor opname, maar eigenlijk ook te verward is om zonder ondersteuning thuis te wonen. Die groep dreigt zichzelf te verwaarlozen, wordt dan soms tijdelijk in het ziekenhuis opgenomen, om daarna weer in de oude thuissituatie terecht te komen. Wij roepen de minister van Rijksdienst en Wonen dan ook op om ervoor te zorgen dat er voldoende beschutte woonvormen komen. Dat zijn plekken waar kwetsbare senioren -tijdelijk of permanent- zelfstandig kunnen wonen maar wel met zorgondersteuning erbij.”

 

Bron: ANBO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*