Vergrijzing op de wereld

De gemiddelde levensverwachting voor een mens die vandaag geboren wordt, is 67,6 jaar. In 1950 was dit 46,6 jaar en in 2050 is dit 75,5 jaar.

In 2045 zijn er meer 60-plussers dan er wereldburgers onder de 15 jaar zijn.

35,6 miljoen mensen hebben dementie vandaag de dag, een aantal dat naar verwachting tot 65,7 miljoen zal groeien in 2030 en 115,4 miljoen in 2050.

Toen en dan
De aarde is nu de thuishaven van ongeveer 7 miljard mensen – dat is bijna het drievoudige van de bevolking van 1950. In 2050 zal de 60 + bevolking groeien van meer dan 750 miljoen tot 2 miljard:  van 10,7% tot 22% van alle inwoners.

Mannen en vrouwen
De verhouding van vrouwen/ mannen in de leeftijd van leeftijd 60 + is 100 tot 83.
Dat betekent dat er 66 miljoen meer vrouwen in de leeftijd 60 + zijn dan mannen in de wereld.

Inkomen
Vandaag de dag leven 64% van de mensen boven de 60 in minder ontwikkelde landen. In 2050 zal dit  80% zijn.
Het aantal oudere armen zal groeien van 342 miljoen nu tot 1,2 miljard in 2050.

Eeuwelingen
Het aantal mensen dat 100 + gaat bereiken zal tussen nu en 2050 900% toenemen: van 455.000 tot 4,1 miljoen; vrouwen vormen 81% van honderdjarigen in de wereld.

Bronnen: United Nations Population Division, US Census, National Geographic, Jan 2011; Wereldbank; Alzheimer’s Disease International