Protest in Sotsji

Moscow-Saint-Basil-Cathedral-45156061

Het is verbazingwekkend hoe zelfs de EO en christelijke partijen zich tegen Poetin keren. Maar het is niet zozeer de Russische politiek als wel de Russische Orthodoxe kerk die homofilie als zondig en tegennatuurlijk veroordeelt. Na het communisme genieten de christelijke kerken in Rusland veel aanzien. Toentertijd werden ze vervolgd en soms zelfs leeggeroofd, maar hun bestaan wordt nu bijna als een overwinning op het fanatieke communisme beschouwd. Ineens staat het christelijk geloof er weer goed voor en de Russische politiek is daar blij mee, ja ze gedijt juist door de steun in de rug van de Russisch Orthodoxe kerk. Poetin steunt de kerk en de kerk steunt Poetin.
Hier in dit voorbeeldige Nederland is bijna iedereen tegen Poetin. Hij lijkt het symbool van alle kwaad, de vertegenwoordiger van het Russische gevaar. Christelijke en niet christelijke dominees verzamelen handtekeningen om te protesteren tegen de antihomo wet, tegen de zware vertegenwoordiging die naar Sotsji gaat en tegen sporters die zich laten ringeloren door een bruut van een dictator die de Olympische spelen daar organiseert. Het is natuurlijk een goeie actie want je verwerft steun, je krijgt aanzien en het maakt duidelijk dat je aan de goede kant staat.
Het kan natuurlijk niet dat de christelijke kerken in Nederland protesteren bij de christelijke kerken in Rusland, dat de christelijke partijen een gezamenlijke brief schrijven aan de kerkelijke leiders in Rusland die aan antihomo wetten goddelijk gezag toekennen of dat Paus Franciscus zicht richt tot de Patriarchen van de Oosterse kerken en hen oproept te protesteren tegen de antihomo wet. Ik weet het, protestanten verschillen van katholieken, hervormden van remonstranten en met de christenen van de Griekse orthodoxie willen ze weinig te maken hebben. Maar het is wel raar dat politici en woordvoerders van het zuivere christendom de acties steunen zonder één woord vuil te maken aan hun christelijke geloofsgenoten in Rusland. Het is wel erg gemakkelijk je alleen maar tot Poetin te richten. Dat heet: je handen niet vuil maken aan de christelijke godsdienst waar vele Russen en Europeanen door worden geïnspireerd. Veel woordvoerders van protesterende kerkgenootschappen spreken schande over het beleid van Poetin als de duivel in eigen persoon. Dat is altijd de veiligste weg. Hoe groter het kwaad is van degene die je beschuldigt, hoe hoger de status en de moraal van degene die hem aanklaagt.

P.W.
februari 2014


Naar boven